شرکت پردازش روانکار گستر کیمیا با برخورداری از نیروی انسانی متخصص، کارآزموده و نوآور در راستای کسب رضایت مشتریان و اعتلای بهره وری در صنایع مختلف کشوردر زمینه خدمات آزمایشگاهی  فعال می باشد این شرکت با تنوع بخشی به خدمات قابل ارائه خود و با اتکاء به تکنولوژی روز، همسو با چشم اندازهای کشور، پیشتاز در عرصه ارائه خدمات آزمایشگاهی در صنعت روانکاری می باشد.

خدمات آزمایشگاهی شامل  اندازه گیری و آنالیز روغن:

نقطه اشتعال

نقطه ریزش

ویسکوزیته

شاخص گرانروی و...