روانکارها محصولات و ترکیبات بسیار مهمی هستند که حرکت ماشین ها و صنعت، بدون

آن ها امکان پذیر نیست. روانکارها به طور کلی شامل بیش از 600 نوع محصول متنوع

با سطوح کیفیت متفاوت و ویسکوزیته های مختلف می باشند. روغن موتور،

روغن دنده، روغن هیدرولیک، روغن توربین، روغن کمپرسور و گریس را می توان

جزو مهم ترین و پرکاربرد ترین روانکارها نام برد.

این مجموعه با فعالیت در زمینه فروش روانکارهای تخصصی صنعتی بر آن است تا

نیازهای صنعت را برطرف نماید.