روغن مورد استفاده در ماشین‌آلات صنعتی، به مثابه خون جاری در رگ بدن انسان می‌باشد. 

با توجه به اینکه اکثر واحدهای تولیدی از ماشین‌آلات گران قیمت استفاده می‌کنند لذا

نگهداری از این ماشین‌آلات حائز اهمیت بسیار زیادی می‌باشد. بخاطر این امر، می‌بایست

از روغن‌های مناسب در دستگاه‌های مورد نظر استفاده کرد.

 مجموعه پردازش روانکار گستر کیمیا در زمینه روانکارهای صنعتی به تمامی

مجموعه‌های تولیدی انواع خدمات مشاوره تخصصی را ارائه می دهد.

 

شماره تماس : 09140889800