تیم شرکت پردازش روانکار گستر کیمیا در تاریخ چهاردهم آذر 1401 با حضور در اصفهان از طریق بازدید میدانی مرکز پژوهشی مواد و فرآیندهای نفت و گاز کیمیا الیکای سپنتا، امکان همکاری‌های مشترک را با حضور مدیران ارشد هر دو شرکت و اساتید دانشگاه علم و صنعت، بررسی کرد.